en-US nb-NO

Hjem

Sommerhavn 2017

Husk å søke om båtplass for 2017 sesongen innen fristen som er 15. november.

Medlemmer med ansiennitet fra 2011 eller tidligere kan søke i år.

Fristen gjelder også om du ønsker å bytte plass.    

Send en mail til:  dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Nytt havnesystem

  • Nytt havnesystem kommer i 2017 
All informasjon vil presenteres på hjemmesiden.

Eksempler på hva medlemmene kan gjøre selv:
  • Vedlikehold av informasjon om båt og eier
  • Faktura for medlemskap, sommer- og vinterhavn/opplag vil du finne her
  • Bestilling av opplag/boblehavn
  • Endring eller søke ny plass
  • Sette seg opp på vaktlista

Fasiliteter

Kontakt oss

 

 
59°55′N
10°39′E

Norway
45208666
skarpsnobatforenings@gmail.com